Privatlivspolitik

for Murermester Anders Sørensen ApS

Behandling af data
Murermester Anders Sørensen ApS er dataansvarlig, og indsamler kun relevante og nødvendige oplysninger i forbindelse med opfyldelse af aftale med en potentiel kunde eller en kunde.

Der indsamles følgende data:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– email-adresse

Murermester Anders Sørensen ApS behandler alle data med respekt for sikkerheden, og opbevarer persondata forsvarligt.

Persondata indsamles enten via kontaktformular på murersorensen.dk eller ved emaikorrespondance eller telefonisk kontakt, initieret af kunden eller den potentielle kunde.

Sådan bruges dine persondata:
Persondata behandles kun i forbindelse med Murermester Anders Sørensen ApS’s primære formål: at gennemføre aftaler/kontrakter, herunder tilbudsgivning og fakturering samt korrespondance omkring opgavens udførelse.

Videregivelse af information:
Murermester Anders Sørensen ApS videregiver ikke personoplysninger til tredjemand.
Dine data opbevares sikkert i et regnskabssystem, hos en betroet udbyder, hvormed Murermester Anders Sørensen ApS har en databehandleraftale.

Dine rettigheder:
Du her til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, der opbevares om dig, til at få slettet oplysninger (i den udstrækning lovgivningen tillader det – da der kun opbevares oplysninger, som er relevante for et køb, vil der være krav om opbevaring i 5 år i bogføringsloven), og du kan til enhver tid få rigtiggjort dine oplysninger ved henvendelse.

Henvend dig til Murermester Anders Sørensen på tlf. 21 44 56 15 eller email: anders@murersorensen.dk.